.

Istorijske karte, gravure i fotografije Grblja

                               

                                          Ruscellijeva karta iz 1562 godine sa nazivom: "Tavola nuova di Schiavonia"

                                                            Venecijanska karta sa pocetka 17. vijeka

                                               

                                                             Grbalj sa Budvom na gravuri iz 1673 godine

                                                       Boka i Grbalj na karti Roux-a iz 1695 godine

                                                        Njemacka karta Dubrovnika i Boke iz 1806

      

                                                       Karta Boke sa Grbljem Ambroise Tardieu-a uz 1824 godine

                  

                                                                   Karta Grblja iz 1848 godine

 

                                        Prikaz grbaljskog kneza iz putopisne knjige Wiliama Millera 1804 godine

                                                        Prateci tekst uz prikaz grbaljskog kneza iz 1804 godne

                                                            Prikaz zene grbaljskog kneza iz 1804 godine

                                                    Prateci tekst uz prikaz zene grbaljskog kneza iz 1804

                                                       Prikaz pravoslavnog svjestenika iz Grblja 1804 godine

                                                          Tekst uz prikaz grbaljskog svjestenika 1804 godine

  

                                               Prikaz Grbljanina i Grbaljke sa pocetka 19 vijeka

                                          

                                                        Grbljanin i Grbaljka 1880 godine u crnogorskoj nosnji

                                                Prikaz Grblja i ulaza u Boku kotorsku na gravuri iz 1883 godine

        

                                                Izgled bokeljske/grbaljske kuce iznutra na gravuri Sirberga sredina 19. vijeka

                                                 

                                             Fotografija Grbljana na putu za kotorsku pjacu kraj 19. i pocetak 20. vijeka

                                                                                   Grbalj u Duklji Vojislavljevica

                                                                              Grbalj u Zeti Balsica

F├╝gen hier Ihren eigenen Text ein.